DE SCANDROID-UITDAGING: ALGEMENE VOORWAARDEN

- Geldig voor geselecteerde Android-producten voor warehousing van Zebra die bij ScanSource worden ingekocht en gefactureerd tussen 1-7-2019 en 31-12-2019.

- In aanmerking komende Zebra Android-producten zijn MC3300, MC9200, MC9300, TC8000, TC8300, VC80x WT6000, ET50, ET51, XSlate L10 en Xslate R12.

- Om deel te kunnen nemen aan deze incentive moet de in aanmerking komende deelnemer zich eerst aanmelden door het registratieformulier in te vullen en in te zenden.

- De termijn voor aanmelding voor de campagne eindigt op 01-11-2019. Na deze datum worden geen aanmeldingen meer geaccepteerd.

- Partners zullen in hun categorie concurreren op basis van hun Zebra-partnerstatus

- Voor elke groep geldt een minimum aan munten dat moet worden verzameld. Om een vermelding op de uiteindelijke ranglijst te verdienen, moeten resellers dit minimum halen. Targets zijn beschikbaar zodra u zich voor de campagne op uw persoonlijke tracker heeft geregistreerd.

- De nummers 1, 2 en 3 in elke groep in elke regio winnen een technologie-reis naar een bestemming in Europa. De volledige details van de reis worden nog bekend gemaakt.

- Per winnend bedrijf wordt slechts één beloning toegekend.

 - ScanSource informeert de potentiële winnaars binnen dertig (30) werkdagen na afloop van de incentive-periode. Om de prijs te kunnen ontvangen, moet een vertegenwoordiger van het resellerbedrijf het prijsclaimformulier terugzenden binnen 14 dagen na de melding door ScanSource. Na afloop van deze periode accepteert ScanSource geen claimformulieren meer.

- De campagne staat open voor resellers die inkopen bij ScanSource Europe en doorverkopen aan zakelijke eindgebruikers. Distributeurs zijn uitgesloten van deelname. Resellers die producten inkopen en doorverkopen aan andere resellers zijn uitgesloten van deelname.

- Door deelname aan de incentive geeft de reseller aan deze voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk te accepteren, evenals de beslissingen van ScanSource, die definitief en bindend zijn. Om een prijs te kunnen winnen, moet een deelnemer voldoen aan alle vereisten die in deze voorwaarden worden vermeld.

- Door deelname aan deze competitie geeft de reseller aan dat hij/zij ermee instemt te zijn gebonden door deze voorwaarden.

- Door een toegekende beloning te accepteren, geeft een reseller aan dat hij of zij door zijn werkgever is gemachtigd om dit te doen.

- Als een bedrijf wenst dat slechts één contactpersoon de campagne-e-mails ontvangt en toegang heeft tot de targets en updates voor het bedrijf, moet dit worden gemeld aan ScanSource in een e-mail aan het volgende adres: zebra.promotions@scansource.eu.

- Beloningen worden toegekend op naam van het resellerbedrijf. Elk bedrijf moet een vertegenwoordiger aanwijzen om te voldoen aan de vereisten in deze voorwaarden. Beloningen kunnen niet worden overgedragen of terugbetaald en moeten worden geaccepteerd in de vorm waarin ze worden toegekend. De prijs kan niet worden omgezet in contant geld of iets anders.

- De winnaars zijn verantwoordelijk voor heffingen en alle overige kosten en uitgaven die hierboven niet worden vermeld.

- ScanSource behoudt zich het recht voor om deze campagne op elk gewenst moment te verlengen, te wijzigen of te annuleren.

- ScanSource behoudt zich het recht voor om een beloning te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde, als de prijs naar exclusief oordeel van ScanSource om enige reden niet beschikbaar is.