SCANDROID CHALLENGE: REGULAMIN

– Dotyczy wybrane urządzeń i usług Zebra Android Warehouse zakupionych i zafakturowanych w ScanSource w okresie od 1.07.2019 do 31.12.2019.

- Kwalifikujące się produkty Zebra Android obejmują MC3300, MC9200, MC9300, TC8000, TC8300, VC80x WT6000, ET50, ET51, XSlate L10 i Xslate R12.

– Aby wziąć udział w tym programie motywacyjnym, zakwalifikowany uczestnik musi najpierw zarejestrować swój udział, wypełniając i przesyłając formularz rejestracyjny.

– Ostateczny termin zapisów do programu motywacyjnego mija 01.11.2019 r. Po tej dacie zapisanie się do kampanii nie będzie już możliwe.

– Sprzedawcy zostaną podzieleni na 3 grupy: Partnerzy będą konkurować w swojej kategorii na podstawie statusu partnera Zebry

– Każda grupa ma minimalny próg liczby monet do zebrania; sprzedawcy będą musieli osiągnąć i przekroczyć ten próg, aby znaleźć się w końcowej tabeli rankingowej. Cele będą dostępne po zarejestrowaniu w kampanii na osobistym urządzeniu śledzącym.

Trzy główne nagrody w każdym regionie to wycieczka o tematyce technicznej do jednego z miast w Europie. Wszystkie szczegóły wycieczki zostaną podane w odpowiednim terminie.

– Zwycięska firma będzie uprawniona do odbioru tylko jednej nagrody.

 – ScanSource poinformuje potencjalnych zwycięzców w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od zakończenia okresu promocyjnego. Aby otrzymać nagrodę, przedstawiciel firmy partnera musi zwrócić formularz odbioru nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia. ScanSource nie będzie akceptować formularzy odbioru po upływie tego okresu.

- Kampania jest dostępna dla partnerów dokonujących zakupów od firmy ScanSource Europe i sprzedających produkty firmom będącym użytkownikami końcowymi. Dystrybutorzy nie mogą brać udziału w promocji. Partnerzy, którzy kupują i sprzedają produkty innym partnerom, nie mogą brać udziału w promocji.

– Uczestnictwo w programie motywacyjnym wymaga pełnej i bezwarunkowej zgody partnera na niniejsze warunki oraz akceptacji decyzji ScanSource, które są ostateczne i wiążące. Zdobycie nagrody jest uwarunkowane spełnieniem wszystkich niniejszych wymagań.

– Biorąc udział w konkursie, sprzedawca wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących warunków.

– Akceptując nagrodę, partnerzy potwierdzają, że posiadają do tego upoważnienie swojej firmy.

– Jeśli firma chce, aby tylko jedna osoba kontaktowa otrzymywała wiadomości e-mail i miała dostęp do docelowych wyników firmy oraz aktualizacji, powinna poinformować o tym ScanSource mailowo: zebra.promotions@scansource.eu

– Nagrody zostaną przyznane w imieniu firmy sprzedawcy, a w celu spełnienia niniejszych wymagań należy wybrać przedstawiciela danej firmy. Nagrody nie mogą być przekazywane innym osobom i nie podlegają zwrotom oraz muszą zostać zaakceptowane w przyznanej postaci. Nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inny towar zastępczy.

– Zwycięzca odpowiada za opłacenie właściwych podatków i wszelkich innych kosztów niewymienionych powyżej.

– Firma ScanSource zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, modyfikacji lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie.

– ScanSource zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną o takiej samej lub większej wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu pierwotna nagroda będzie niedostępna (według własnej oceny ScanSource).